Τηλέφωνο: +30 210 6430735 

Email: info@proteashotel.gr 

Διεύθυνση: Λάμπρου Κατσώνη 9 . Αθήνα ,

                        Ελλάδα , Τ.Κ.11472

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΠΡΩΤΕΑΣ
Λάμπρου Κατσώνη 9, Αθήνα - Ελλάδα 114 72
Μ.Η.Τ.Ε. 02 06 Κ 01 3Α 00177 0 0
τηλ: 210 6430735
email: info@proteashotel.gr

ΑΓΓΛΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ